กิจกรรม
ติดต่อ
ITA
LPA
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
 

 
 
 
 
 
มีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1154 ผ่านจากอำเภอสอง ถึง อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยาสภาพ การคมนาคมมีรถยนต์ขนาดเล็ก (สองแถว) วิ่งระหว่างหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านถึงตัวจังหวัดแพร่ระยะทาง ประมาณ 60 กมใช้เวลาเดินทางประมาณชั่วโมงครึ่งยกเว้น หมู่ที่ 12 บ้านแม่แรม ต้องเดินทางเข้าทางตำบล ห้วยโรง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ระยะทางประมาณ 80 กม.
 
 
ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญได้แก่ แหล่งน้ำ ป่าไม้สัก สัตว์น้ำตามแหล่งธรรมชาติ

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีตำบลเตาปูน จำนวน 1 แห่ง

ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลเตาปูน จำนวน 1 แห่ง
 
 
         

ชุดรักษาความสงบเรียบร้อยประจำหมู่บ้าน 12 หมู่บ้าน
    จำนวน 175 คน

มิสเตอร์เตือนภัย/ชุดกู้ชีพกู้ภัย 2 รุ่น จำนวน 10 คน

สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 2 รุ่น
    จำนวน 175 คน
 
 
         
แหล่งน้ำธรรมชาติ

แม่น้ำ จำนวน 2 แห่ง

ห้วย จำนวน 300 แห่ง

ลำคลอง จำนวน 1 แห่ง
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

ฝาย จำนวน 18 แห่ง

อ่างเก็บน้ำ จำนวน 3 แห่ง

บ่อน้ำตื้น จำนวน 1,083 แห่ง

บ่อโยก จำนวน 47 แห่ง

สระน้ำ จำนวน 15 แห่ง

ประปาหมู่บ้าน จำนวน 11 แห่ง