หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
 

 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ต้าผามอก   ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลต้าผามอก เรื่อง นโยบายการลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตําบลต้าผามอก อำเภอลอง จังหวัดแพร่   16 มิ.ย. 2562 5
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ท่าข้าม   ให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ และลดการใช้ถุงพลาสติก เลิกใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร   16 มิ.ย. 2562 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ท่าข้าม   การให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ   16 มิ.ย. 2562 1
ข่าวกิจกรรม อบต.แม่ทราย   โครงการเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี พ.ศ.2562   15 มิ.ย. 2562 3
ข่าวกิจกรรม อบต.ดอนมูล   การประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562   14 มิ.ย. 2562 5
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ทุ่งแค้ว   ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)   14 มิ.ย. 2562 10
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.หนองม่วงไข่   ประกาศประกวดราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยจ้อย หมู่ที่ 4 ตำบลหนองม่วงไข่ อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่   14 มิ.ย. 2562 9
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ทุ่งโฮ้ง   โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล. ลำเหมืองลึก(ข้างโรงสีข้าว นายจำลอง ทองคำโฮ้ง ถึงที่นานางสุนทรี พงสังกา) ม.3 ต.ทุ่งโฮ้ง อ.เมือง จ.แพร่   14 มิ.ย. 2562 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ทุ่งแค้ว   ประชาสัมพันธ์การประกาศการลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแค้ว   14 มิ.ย. 2562 9
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ทุ่งแค้ว   ประชาสัมพันธ์การประกาศนโยบายลด ละเลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหารขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแค้ว    14 มิ.ย. 2562 11
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 1767