กิจกรรม
ติดต่อ
ITA
LPA
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
 

 
 
 
 
คณะศึกษาดูงานจากสำนักงานพลังงานจังหวัดน่านและอบต.เมืองจัง  
 

วันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะศึกษาดูงานจากสำนักงานพลังงานจังหวัดน่านนำโดยท่านนพดล อุสาหะและองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองจัง อำเภอภูเพียงจังหวัดน่าน นำโดยท่านสำรวย ผัดผล มาศึกษาดูงานฟาร์มสุกร  การผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสุกร ณ บ้านอัมพวัน หมู่ที่ ๗ และหมู่ที่ ๘ ตำบลเตาปูน อำเภอสอง จังหวัดแพร่   ตาม “โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชนปี ๒๕๖๒” เพื่อจะได้เป็นแนวทางให้แก่ผู้นำชุมชนและฟาร์มสุกรหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจะได้ดำเนินการผลิตก๊าซสู่ชุมชนและเป็นการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชนและสังคมแบบยั่งยืนต่อไป

ทั้งนี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน นำโดยนายณัฐพล ทองไหล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน หน่วยงานทุกภาคส่วนขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ ที่มาเยี่ยมชมเราชาวตำบลเตาปูน อำเภอสอง จังหวัดแพร่

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 มี.ค. 2562 เวลา 15.59 น. โดย คุณ อนุรีย์ อิ่นคำ

ผู้เข้าชม 72 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย