กิจกรรม
ติดต่อ
ITA
LPA
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
 

 
 
 
 
กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ เปิดโลกแห่งการเรียนรู้  
 

วันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ นายณัฐพล  ทองไหล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน เป็นประธานเปิดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ เปิดโลกแห่งการเรียนรู้ พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อยโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน และพิธีมอบวุฒิบัตรปัจฉิมวัย (ผู้สูงอายุ)โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลเตาปูน โดยมี  ข้าราชการ พนักงาน ส.อบต. คณะกรรมการสถานศึกษา ครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ให้เกียรติมาร่วมกิจกรรม

 

ข่าว ณ. วันที่ 9 มี.ค. 2562 เวลา 15.41 น. โดย คุณ อนุรีย์ อิ่นคำ

ผู้เข้าชม 54 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย