กิจกรรม
ติดต่อ
ITA
LPA
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
 

 
 
 
 
ประชุมสร้างการมีส่วนร่วมและระดมความคิดเห็นในการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน  
 

วันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น.
นายกิติพัฒน์ กะวัง นายอำเภอสอง เป็นประธานเปิดการจัดประชุมสร้างการมีส่วนร่วมและระดมความคิดเห็นในการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน โดยมีนายณัฐพล ทองไหล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน รองนายก ปลัด รองปลัด สมาชิกสภา๑๑ หมู่บ้าน(ยกเว้นหมู่ที่ ๑๒ ) กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผอ.รพ.สต.นาไร่เดียว ผอ.รพ.สต.เตาปูน รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าแดง หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่า พร๑ (แม่ปุง) หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่า พร (แม่สอง) หัวหน้าหน่วยศึกษาการพัฒนาและการอนุรักษ์ต้นน้ำแม่สอง ประธานอสม. ๑๑ หมู่บ้าน(ยกเว้นหมู่ที่ ๑๒)  คณะกรรมการหมู่บ้าน ๑๑ หมู่บ้าน (ยกเว้นหมู่ที่ ๑๒) เข้าร่วมประชุม ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านเตาปูน หมู่ที่ ๓ ตำบลเตาปูน อำเภอสอง จังหวัดแพร่

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 มี.ค. 2562 เวลา 15.23 น. โดย คุณ อนุรีย์ อิ่นคำ

ผู้เข้าชม 39 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย