กิจกรรม
ติดต่อ
ITA
LPA
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
 

 
 
 
 
ประชุมแนะนำโครงการการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเห็ดป่าไมคอร์ไรซา  
 

วันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ นายณัฐพล  ทองไหล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน เป็นประธานเปิดการประชุมแนะนำโครงการ การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเห็ดป่าไมคอร์ไรซาแบบจำลองธรรมชาติเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน
โดยสถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่เฉลิมพระเกียรติ ให้ความรู้เกี่ยวกับการเพาะเห็ดแก่ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน และพื้นที่ต้นแบบเพาะเห็ด ได้แก่
๑. พื้นที่สวนของท่านสิทธ์พันธ์    วงค์อารินทร์
๒.แปลงเกษตร ศูนย์เรียนรู้ (นวัตวิถี )

สนับสนุนงบประมาณการวิจัยโดย สำนักพัฒนาเศรษฐกิจจากรากฐานชีวภาพ(องค์การมหาชน)

 

ข่าว ณ. วันที่ 21 ม.ค. 2562 เวลา 15.37 น. โดย คุณ อนุรีย์ อิ่นคำ

ผู้เข้าชม 64 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย