กิจกรรม
ข่าวสาร
Otop
สนทนา
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
 

 
 
 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการสร้างสระว่ายน้ำขององค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน ตำบลเตาปูน อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
 

   ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างโครงการสร้างสระว่ายน้ำขององค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน ตำบลเตาปูน อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ด้วยวิธีประกวราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นั้น
   ดังนั้น ผู้สนใจต้องการทรายรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมายังองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน ผ่านทางอีเมล์ 6540601@dla.go.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ภายในวันที่ 8 ตุลาคม 2561 โดยองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูนจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.taopon.go.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ 9 ตุลาคม 2561

 

ข่าว ณ. วันที่ 5 ต.ค. 2561 เวลา 11.16 น. โดย คุณ กัญยาณี แสนราด

ผู้เข้าชม 66 ท่าน