หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
 

 
 
 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน อำเภอสอง จังหวัดแพร่ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล  
 

   ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน อำเภอสอง จังหวัดแพร่  มีความประสงค์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563)นัน
   ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดแพร่ บุคคลที่มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง   และมีความประสงค์จะขอโอน (ย้าย)สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0-5459-3500 ต่อ 105

 

ข่าว ณ. วันที่ 16 ก.ค. 2561 เวลา 10.30 น. โดย คุณ กัญยาณี แสนราด

ผู้เข้าชม 214 ท่าน