กิจกรรม
ติดต่อ
ITA
LPA
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
 

 
 
 
 
กิจกรรมรณรงค์ ควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก  
 

วันศุกร์ ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ นำโดยนายคเณศ คำนนท์ ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ)รักษาราชการแทนนายอำเภอสอง องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน รพ.สต.เตาปูน ผู้นำชุมชน อสม. และประชาชน ร่วมรณรงค์ เพื่อควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก ณ ชุมชนบ้านเตาปูนหมู่ที่๓

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 มิ.ย. 2561 เวลา 16.34 น. โดย คุณ มธุรส ใฝ่ใจ

ผู้เข้าชม 137 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย