กิจกรรม
ติดต่อ
ITA
LPA
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
 

 
 
 
 
กิจกรรมโครงการ \"ชาวตำบลเตาปูนร่วมใจ ต้านภัย ไข้เลือดออก\"  
 

วันศุกร์ที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน ดำเนินกิจกรรมโครงการ\\\"ชาวตำบลเตาปูนร่วมใจ ต้านภัย ไข้เลือดออก\\\" โดยมีนายณัฐพล ทองไหล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูนเป็นผู้นำดำเนินกิจกรรม พร้อมด้วยผู้นำท้องถิ่น ข้าราชการ อสม. รพ.สต. โรงเรียนบ้านเตาปูน โรงเรียนบ้านป่าแดง และประชาชนจิตอาสา ทุกภาคส่วน ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ แนะนำวิธีการป้องกันโรคไข้เลือดออก ตรวจสอบและแจกจ่ายทรายอะเบทกำจัดลูกน้ำยุงลาย ตามโรงเรียน วัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แหล่งชุมชน ในเขตพื้นที่ อบต.เตาปูน ทั้ง ๑๐ หมู่บ้าน เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไข้เลือดออก

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 มิ.ย. 2561 เวลา 16.21 น. โดย คุณ มธุรส ใฝ่ใจ

ผู้เข้าชม 112 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย