กิจกรรม
ติดต่อ
ITA
LPA
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
 

 
 
 
 
งานประเพณีไหว้พระพุทธโกศัยสิริชัยมหาศากยมุนี ประจำปี2561  
 

วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 นางวรลักษณ์ ศรีผ่อง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน
นายมาโนช หมดมลทิน รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน นางวาสนา คำมีสว่าง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  นางสาวคนันยานุสรณ์ คำแหง  ผู้อำนวยการกองคลัง  นางสาวเพชรรัตน์ วังกระบี่
เจ้าพนักงานสาธารณสุข(ปง./ชง.)    นางสาวศศิวิมล พุทธอาสน์  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูนและพนักงาน ร่วมงานประเพณีไหว้พระพุทธโกศัยสิริชัยมหาศากยมุนี ประจำปี2561

 

ข่าว ณ. วันที่ 25 พ.ค. 2561 เวลา 10.55 น. โดย คุณ มธุรส ใฝ่ใจ

ผู้เข้าชม 122 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย