กิจกรรม
ติดต่อ
ITA
LPA
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
 

 
 
 
 
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเตาเผาไร้ควัน ขนาด ๒๐๐ ลิตร  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน ได้เข้าร่วมโครงการบูรณาการสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัยกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ทางสำนักงานพลังงานจังหวัดแพร่ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเตาเผาไร้ควัน ขนาด ๒๐๐ ลิตร ให้กับตัวแทนชุมชน โดยมีนาย ณัฐพล ทองไหล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรม ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน

 

ข่าว ณ. วันที่ 2 พ.ค. 2561 เวลา 09.30 น. โดย คุณ มธุรส ใฝ่ใจ

ผู้เข้าชม 85 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย