กิจกรรม
ติดต่อ
ITA
LPA
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
 

 
 
 
 
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพผู้สูงอายุ  
 

อบรมให้ความรู้โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลเตาปูน เรื่องอาหารปลอดภัยและการทองเที่ยว ระหว่างวัน28-29 เมษยน2561

 

ข่าว ณ. วันที่ 30 เม.ย. 2561 เวลา 16.11 น. โดย คุณ มธุรส ใฝ่ใจ

ผู้เข้าชม 92 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย