กิจกรรม
ข่าวสาร
Otop
สนทนา
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
 

 
 
 
 
อบต.น้ำชำ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์   5 0 7 ธ.ค. 2561
อบต.น้ำชำ รับทำโมเดล    11 0 5 ธ.ค. 2561
อบต.น้ำชำ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์   15 0 30 พ.ย. 2561
อบต.วังหลวง เว็บไซต์ อบต.วังหลวง อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ เปิดให้บริการแล้วค่ะ   20 0 29 พ.ย. 2561
ทต.ห้วยหม้าย แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก   27 0 27 พ.ย. 2561
ทต.ห้วยหม้าย แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน   60 1 22 พ.ย. 2561
อบต.ตำหนักธรรม ขอความร่วมมือจากทุกท่านตอบแบบสำรวจ (ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของอบต. (ITA) ประจำปี 2561   34 0 19 พ.ย. 2561
อบต.หัวทุ่ง เทิดทูลสถาบันพระมหากษัติย์   24 0 16 พ.ย. 2561
อบต.น้ำชำ เทิดทูลสถาบันพระมหากษัติย์   27 0 16 พ.ย. 2561
อบต.น้ำชำ ข้อความเทิดทูลสถาบัน   48 0 9 พ.ย. 2561
อบต.กาญจนา งานลอยกระทง   64 1 9 พ.ย. 2561
อบต.บ่อเหล็กลอง โอนย้าย   7375 15 5 พ.ย. 2561
ทต.บ้านถิ่น เม็ดบัวอบกรอบ มาย ของฝากสุรินทร์   65 0 1 พ.ย. 2561
อบต.กาญจนา สสอบถามเรื่องการขออนุญาตก่อสร้างบ้านพักอาศัย   63 2 1 พ.ย. 2561
อบต.กาญจนา รับเงินเบี้ยยังชีพแทน   218 1 3 ต.ค. 2561
อบต.แม่ทราย สอบถามตำแหน่งว่าง   91 1 2 ต.ค. 2561
อบต.บ้านกลาง ติดตามหาคนหาย   59 0 1 ต.ค. 2561
อบต.เตาปูน เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์   60 0 28 ก.ย. 2561
อบต.เด่นชัย โอนย้าย   1825 9 25 ก.ย. 2561
ทต.สอง รบกวนขอแผนที่เทศบาล   61 0 18 ก.ย. 2561
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 49