กิจกรรม
ข่าวสาร
Otop
สนทนา
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
 

 
 
 

 

   
 
ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2560 ) [ 15 มิ.ย. 2561 ]  อ่าน : 51  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2556 [ 22 พ.ค. 2557 ]  อ่าน : 40  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ เรื่องรายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 [ 6 ม.ค. 2555 ]  อ่าน : 66  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณเรื่องรายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 [ 12 ต.ค. 2553 ]  อ่าน : 62  
 
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น [ 29 มิ.ย. 2553 ]  อ่าน : 222  
 
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหารท้องถิ่น [ 29 มิ.ย. 2553 ]  อ่าน : 126  
 
ประมวลจริยธรรมข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน [ 29 มิ.ย. 2553 ]  อ่าน : 56  
 
ข้อบัญญัติเรื่องงบประมาณรายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2553 [ 8 ก.พ. 2553 ]  อ่าน : 68  
 
  (1)