กิจกรรม
ข่าวสาร
Otop
สนทนา
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
 

 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แม่คำมี   พรบ.การอำนวยความสะดวกฯ   14 พ.ย. 2561 13
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แม่พุง   ประชาสัมพันธ์ คู่มือสำหรับประชาชน: การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา   14 พ.ย. 2561 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ช่อแฮ   ประกาศเทศบาลตำบลช่อแฮ ผู้ผ่านการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14 พ.ย. 2561 6
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ่อเหล็กลอง   ผลการใช้จ่ายงบฯรอบ6เดือน   14 พ.ย. 2561 3
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แม่พุง   ประฃาสัมพันธ์การดำเนินงานตามคู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ อบต.แม่พุง   14 พ.ย. 2561 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.แม่คำมี   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14 พ.ย. 2561 4
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แม่พุง   ประชาสัมพันธ์ การติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ทาง face book    14 พ.ย. 2561 4
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.กาญจนา   ประชาสัมพันธ์ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561 และแผนงานการจัดการเลือกสมาชิกวุฒิสภา   14 พ.ย. 2561 13
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วังชิ้น   รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   14 พ.ย. 2561 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.เด่นชัย   ประชาสัมพันธ์ช่องทางการทำแบบสำรวจสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอกเข้ามาทำแบบสำรวจด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 8-30 พฤศจิกายน 2561   14 พ.ย. 2561 3
   1      2      3     (4)     5      6      7      8     ....หน้าสุดท้าย >> 1572