กิจกรรม
ข่าวสาร
Otop
สนทนา
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
 

 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ทุ่งแค้ว      14 ม.ค. 2562 4
ข่าวกิจกรรม ทต.แม่คำมี   กิจกรรม รณรงค์ \"แยกก่อนทิ้ง\" (Kick Off)   14 ม.ค. 2562 4
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.กาญจนา   สรุปผลราคากลางก่อสร้างโครงการก่อสร้างดาดคอนกรีตลำเหหมือง บ้านกวาว ม.5 (190,000)   14 ม.ค. 2562 3
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หัวทุ่ง   แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2562   14 ม.ค. 2562 5
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หัวทุ่ง   เอกสารประชาสัมพันธ์การกำหนดการชำระภาษีประจำปี 2562   14 ม.ค. 2562 5
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.กาญจนา   สรุปผลราคากลางก่อสร้างโครงการก่อสร้างดาดคอนกรีตลำเหหมือง บ้านกวาว ม.5 (76,000)   14 ม.ค. 2562 5
ข่าวกิจกรรม อบต.แม่ยางตาล   โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางตาลปลอดภาชนะโฟม ลดใช้ถุงพลาสติกและจัดการขยะเปียกอย่างเหมาะสม ประจำปี 2562    14 ม.ค. 2562 4
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แม่ยางตาล   โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางตาลปลอดภาชนะโฟม ลดใช้ถุงพลาสติกและจัดการขยะเปียกอย่างเหมาะสม ประจำปี 2562    14 ม.ค. 2562 4
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ตำหนักธรรม   ประชาสัมพันธ์ข่าวนัดพบแรงงาน ในวันที่ 17 มกราคม 2562   14 ม.ค. 2562 3
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.แม่ปาน   ประชาสัมพันธ์แจ้งการประเมินเพื่อชำระภาษีบำรุงท้องที่ และรับแบบพิมพ์แสดงรายการแห่งทรัพย์สิน (ภ.ร.ด. 2) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี พ.ศ. 2562   14 ม.ค. 2562 4
   1      2      3     (4)     5      6      7      8     ....หน้าสุดท้าย >> 1636