กิจกรรม
ข่าวสาร
Otop
สนทนา
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
 

 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.นาพูน   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาพูน เรื่องบังคับใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   21 ก.ย. 2561 6
ข่าวกิจกรรม ทต.ช่อแฮ   โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องพิษภัยจากบุหรี่และสุรา   21 ก.ย. 2561 4
ข่าวกิจกรรม ทต.ช่อแฮ   โครงการอบรมให้ความรู้ทางกฏหมายแก่ประชาชนของศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลช่อแฮ   21 ก.ย. 2561 4
ข่าวกิจกรรม ทต.ช่อแฮ   โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันสารพิษตกค้างในร่างกาย บ้านปง หมู่ที่ ๗ ตำบลช่อแฮ   21 ก.ย. 2561 4
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แม่จั๊วะ   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จั๊วะ เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒   21 ก.ย. 2561 6
ข่าวกิจกรรม ทต.ช่อแฮ   โครงการจัดกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2561   21 ก.ย. 2561 5
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.กาญจนา   ประกาศกำหนดสถานท่ีประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่2 ปี 2561 (ครั้งที่1)   21 ก.ย. 2561 6
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ตำหนักธรรม   ประกาศ เรื่องแผนการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. 2562   21 ก.ย. 2561 10
ข่าวกิจกรรม ทต.บ้านถิ่น      21 ก.ย. 2561 5
ข่าวกิจกรรม ทต.บ้านถิ่น   งาน\"สืบสานตำนานไทลื้อจังหวัดแพร่\"   21 ก.ย. 2561 7
   1      2      3     (4)     5      6      7      8     ....หน้าสุดท้าย >> 1507