กิจกรรม
ข่าวสาร
Otop
สนทนา
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
 

 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ดอนมูล   ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,เบี้ยความพิการ   22 ต.ค. 2561 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ช่อแฮ   ประกาศจัดซื้อจัดจ้างถ่ายเอกสารฯโดยวิธีเฉพฃาะเจาะจง   22 ต.ค. 2561 4
ข่าวกิจกรรม อบต.เตาปูน   มอบเงินสนับสนุนค่าตอบแทนปรับปรุงและซ่อมแซม บ้านผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ตำบลเตาปูน อำเภอสอง จังหวัดแพร่   22 ต.ค. 2561 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แม่ทราย   ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   22 ต.ค. 2561 2
ข่าวกิจกรรม อบต.เตาปูน   โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา   22 ต.ค. 2561 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ทุ่งโฮ้ง   ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด   22 ต.ค. 2561 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.หนองม่วงไข่   ประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   22 ต.ค. 2561 6
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ช่อแฮ   ประกาศผู้่ชนะเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22 ต.ค. 2561 4
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ท่าข้าม   ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   22 ต.ค. 2561 14
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ตำหนักธรรม   งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2561   20 ต.ค. 2561 5
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 1537