กิจกรรม
ข่าวสาร
Otop
สนทนา
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
 

 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวกิจกรรม ทต.ช่อแฮ   พิธีบวงสรวงพระธาตุจอมแจ้ง    15 ก.พ. 2562 3
ข่าวกิจกรรม ทต.ช่อแฮ   ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลสันทราย อ.ฝาง จ.เชียงใหม่    15 ก.พ. 2562 3
ข่าวกิจกรรม ทต.ช่อแฮ   ต้อนรับคณะอบต.ท่าวังพร้าว อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่   15 ก.พ. 2562 3
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ป่าสัก   **ข่าวประชาสัมพันธ์**การแจ้งรายชื่อบุคคลที่พรรคการเมืองเสนอให้สภาผู้แทนราษฏรพิจารณาแต่งตั้งให้เป็นนายกรัฐมนตรี   15 ก.พ. 2562 4
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.กาญจนา   แจ้งผลการพิจารณาโครงการก่อสร้างป้ายบอกชื่อหมู่บ้าน บ้านหนองบ่อ หมู่ที่ 4   15 ก.พ. 2562 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.กาญจนา   แจ้งผลการพิจารณาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบมีฝาปิด บ้านดอนดี หมู่ที่ 2   15 ก.พ. 2562 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ทุ่งน้าว   ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคาจ้างงานก่อสร้างถนน คสล.และวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพักตะกอน บ้านเด่นนางฟ้อน หมู่ที่ 4   15 ก.พ. 2562 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ทุ่งน้าว   แบบสรุปราคากลางก่อสร้างถนนคสล.และวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพักตะกอน บ้านเด่นนางฟ้อน หมู่ที่ 4   15 ก.พ. 2562 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ทุ่งน้าว   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างถนนคสล.และวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพักตะกอนบ้านเด่นนางฟ้อน หมู่ที่ 4   15 ก.พ. 2562 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ทุ่งน้าว   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านร่องเย็นหมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะ   15 ก.พ. 2562 2
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 1663