กิจกรรม
ข่าวสาร
Otop
สนทนา
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
 

 
 
 
  หมวดข่าว :ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓   5 พ.ย. 2561 9
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการสระว่ายน้ำขององค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน ตำบลเตาปูน อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   24 ต.ค. 2561 17
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการสร้างสระว่ายน้ำขององค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน ตำบลเตาปูน อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5 ต.ค. 2561 22
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมศูนย์พัฒนาครอบครัว โครงการผู้สูงอายุเตาปูนเข้าใจห่วงใยลูกหลาน   16 ส.ค. 2561 30
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ/พนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561   31 ก.ค. 2561 39
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน เรื่อง การจัดตั้งกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   11 ก.ค. 2561 28
ข่าวประชาสัมพันธ์   จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีประจำปี 2561 กองคลัง งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน อำเภอสอง จังหวัดแพร่   15 ม.ค. 2561 123
ข่าวประชาสัมพันธ์   จดหมายข่าว กองคลัง งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ (ม.ค.-มี.ค.) อบต.เตาปูน ประจำปีงบประมาณ 2560   1 ก.พ. 2560 132
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์กองคลัง งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีประจำปี 2560 ฉบับที่ 1ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)    19 ธ.ค. 2559 101
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน เรื่อง ริบเงินประกันสัญญาเข้าเป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน   1 ธ.ค. 2559 117
  (1)     2      3      4      5