ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน เรื่อง รับโอนพนักงานครูส่วนตำบล  
 

   ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน อำเภอสอง จังหวัดแพร่    มีความประสงค์รับโอน (ย้าย) พนักงานครูส่วนตำบล ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง  ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563) จำนวน  3 ตำแหน่ง นั้น
   ผู้ใดมีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และมีความประสงค์จะขอโอน (ย้าย)   ให้ยื่นความประสงค์ โดยจัดทำคำร้องขอโอน (ย้าย) และเอกสารประกอบการโอน (ย้าย)  ส่งมายังงานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0-5459-3500 ต่อ 105

 

ข่าว ณ. วันที่ 28 มี.ค. 2561 เวลา 16.33 น. โดย คุณ กัญยาณี แสนราด

ผู้เข้าชม 76 ท่าน

 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน อ.สอง จ.แพร่ โทร : 054-593-500
จำนวนผู้เข้าชม 2,731,498 เริ่มนับ 7 ส.ค. 2552
จัดทำโดย : NAXsolution.com