กิจกรรม
ข่าวสาร
Otop
สนทนา
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
 

 
 
     

 
 
พร0023.3/ว486 กาารับสมัครผู้คุณวุฒิด้านนิติศาสตร์เข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ  [ 14 พ.ย. 2561 ]    
 
พร0023.3/ว483 การเตรียมความพร้อมในการดำเนินการโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่นระดับจังหวัด ฯ  [ 14 พ.ย. 2561 ]    
 
พร0023.4/ว482 แจ้งบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม  [ 14 พ.ย. 2561 ]    
 
พร0023.4/ว484 แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตร กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่  [ 14 พ.ย. 2561 ]    
 
พร0023.4/ว482 แจ้งบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม  [ 14 พ.ย. 2561 ]    
 
พร0023.5/ว485 แจ้งโอนเงิน อปท.  [ 14 พ.ย. 2561 ]    
 
พร0023.1/ว481 ขอเชิญประชุมบุคลากรในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่  [ 13 พ.ย. 2561 ]    
 
พร0023.2/ว4445 1-ยุทธศาสตร์การบริการทรัยากรบุคคลส่วนท้องถิ่น 2561 - 2565  [ 13 พ.ย. 2561 ]    
 
พร0023.2/ว4445 2-ยุทธศาสตร์การบริการทรัยากรบุคคลส่วนท้องถิ่น 2561 - 2565  [ 13 พ.ย. 2561 ]    
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 1077